Live
9Sheldon3Sheldon3LFF | Somner1LFF | Somner17MCG | Harmful5MCG | Harmful0LFF | Somner1LFF | Somner25LFF | Somner1LFF | Somner2Johnny Echo6Johnny Echo06LFF | TheBullDagger2LFF | TheBullDagger0MCG | Harmful5MCG | Harmful210Sulk Hogan4Sulk Hogan3Sheldon3Sheldon28Sulk Hogan4Sulk Hogan3Sheldon3Sheldon14LFF | TheBullDagger2LFF | TheBullDagger0Sheldon3Sheldon23LFF | Somner1LFF | Somner1Sulk Hogan4Sulk Hogan22Sheldon3Sheldon2Johnny Echo6Johnny Echo11Sulk Hogan4Sulk Hogan2MCG | Harmful5MCG | Harmful1Round 1Round 2SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3
Sheldon
LFF | Somner
MCG | Harmful
LFF | Somner
LFF | Somner
Johnny Echo
LFF | TheBullDagger
MCG | Harmful
Sulk Hogan
Sheldon
Sulk Hogan
Sheldon
LFF | TheBullDagger
Sheldon
LFF | Somner
Sulk Hogan
Sheldon
Johnny Echo
Sulk Hogan
MCG | Harmful